FAQ

Bærekraft

Dere sender for mye luft!

Iblant får vi denne tilbakemeldingen fra kunder. Det kan komme i form av en e-post eller et innlegg på sosiale medier. Ofte er det et bilde av en altfor stor eske og et lite produkt som er blitt pakket i denne esken. Vi blir alltid skuffet når vi får denne tilbakemeldingen, for det betyr at vi har mislykkes litt. Men vi prøver alltid å gå tilbake og se hva som har skjedd.

Lageret vårt er automatisert, men pakkeprosessen er manuell, og det hender dessverre at personalet som pakker, gjør feil. Vi jobber kontinuerlig med spørsmålet om å velge riktig emballasje. Vi er takknemlige for tilbakemelding i tilfelle du mottar en forsendelse som er for stor i forhold til produktet. 

Er ikke netthandel generelt dårlig for miljøet? Det innebærer så mye transport.

Faktum er at utgående transport kun står for ca. 4 % av klimautslippene våre. Det er viktig at vi holder disse utslippene nede, men de 4 % gjør ikke netthandel til en stor klimasynder. For å tilby kundene våre tilsvarende sortiment i fysiske butikker hadde det krevd store butikker i mange byer. Disse butikkene måtte ha blitt bygd, bemannet, oppvarmet/nedkjølet og forsynt med strøm. Deretter måtte både ansatte og kunder ha kommet seg til butikkene, og varene måtte også ha blitt sendt til butikkene.

I dag har vi i stedet et stort lager, og varene som sendes fra lageret til kundene våre sampakkes i store lastebiler og samkjøres en stor del av veien hjem til kundene. Man kan faktisk stille spørsmålet om hva som er den beste måten å transportere på. Er det kunden som skal dra til produktet (i butikken), eller er det produktet som skal fraktes til kunden?

Returfrakter er et problem for netthandelen. Men det er også svært viktig at kundene våre har mulighet til å bytte produkter dersom de ikke er fornøyde. Et produkt som en kunde ikke er fornøyd med, vil kanskje ikke bli brukt. Fra et klimaperspektiv er det verst tenkelige utfallet at et produkt produseres og deretter ikke brukes. 

Er dere opptatt av arbeidsforholdene i fabrikkene dere benytter dere av?

Ja, det er vi.

Vi har valgt å være medlemmer av den europeiske organisasjonen Amfori BSCI, og bruker de etiske retningslinjene og verktøyene som organisasjonen har utviklet, som grunnlag for vårt arbeid med sosiale spørsmål. En grunnpilar i Amfori BSCI er at vi sammen med andre medlemmer deler ansvaret for å inspisere fabrikkene. I plattformen kan vi følge med på at alle fabrikker blir inspisert hvert år. Systemet bygger på en tanke om kontinuerlige forbedringer.  

Hvorfor selger dere produkter som er produsert i Kina?

Kina er en av verdens ledende produsenter, både av tekstilprodukter og av mange andre produktkategorier som finnes i sortimentet vårt.

Hvis vi snakker om transport, er ikke sjøtransportene fra Asia så belastende som man kan tro. En lastebiltransport fra Sør-Europa kan gi like mye utslipp. For innkommende transport av egne produkter har vi gått over til kun å bruke sjøtransport, og der kjøper vi nå sjøtransport med biodrivstoff. (Den togtransporten som er tilgjengelig, gir høyere utslipp av klimagasser, og fly gir svært mye høyere utslipp).

En del tror at alt som produseres i Kina er av dårlig kvalitet. Slik er det ikke. Det er mulig å produsere både lav og høy kvalitet overalt.

Energimiksen i Kina består i svært stor grad av fossile kilder. Dette er i ferd med å endre seg, men ikke i det tempoet som er nødvendig. Kina har omtrent samme andel fossil energi som hele verden har i gjennomsnitt. Selv i Europa ligger mange land på samme nivå, og en del ligger faktisk over, (for eksempel Polen). Man kan argumentere for å flytte produksjon fra Kina til Sverige, Norge eller Finland for dermed å kunne produsere med en bedre energimiks. Men spørsmålet er hvor realistisk dette er. Det finnes noen tekstilbedrifter igjen i Norden, og det er det bare å ta av seg hatten for. Men vi tror ikke det er realistisk å tro at vi kan flytte tekstilindustrien tilbake i stor skala til Nord-Europa. Vi kommer imidlertid til å prøve å påvirke produsentene våre til å gå over til fornybar energi. Det er et av de viktigste punktene vi kan påvirke for å nå vårt mål om klimanøytralitet innen 2028. Og faktisk er det nok slik at hvis vi på en eller annen måte kan være med og påvirke bare noen få enkeltstående investeringsbeslutninger hos leverandørene våre slik at nye fabrikker velger fornybar energi – så kan det være noe av det viktigste vi kan få til i form av innsats for klimaet.

Deretter har vi spørsmålet om demokrati og den politiske utviklingen i Kina. Der har utviklingen gått i feil retning de siste årene. Vi har imidlertid ikke sett noen forverring av arbeidsforholdene. Slik det ser ut nå, kommer vi til å fortsette å handle med produkter fra Kina. Vi har forsøkt å sikre at produktene eller råvarene ikke kommer fra Xinjiang-provinsen, og ellers følger vi med på utviklingen. 

Hvorfor tilbyr dere ikke utleie eller second hand?

Utleie og second hand kan bidra til at produktene blir brukt til sitt fulle potensiale og ikke kastes/resirkuleres for tidlig. 

Vi har ikke så stor tro på utleie av klær. I hvert fall ikke på avstand, via netthandel. Når vi sender ut en vare én gang, så blir klimaavtrykket fra transporten relativt lite i forhold til produktets samlede klimaavtrykk. Men hvis produktet skal sendes mange ganger i løpet av levetiden sin, øker klimaavtrykket fra transport. Når det gjelder klær, så må disse sannsynligvis også desinfiseres mellom hver gang de brukes, og vi tror at klimagevinsten her blir svært begrenset, om den i det hele tatt finnes. Å leie for eksempel skiklær i forbindelse med at man også leier ski på et skianlegg, høres derimot ut som noe som kan være rimelig også ut fra et klimaperspektiv. Spesielt hvis klærne man leier ikke er klær som man kan bruke til andre aktiviteter. 

Utleie av utstyr vil sannsynligvis være mer relevant å se på. Det kreves ingen eller mindre desinfisering mellom hver gang det brukes, og det er større risiko for at noe utstyr blir liggende ubrukt i lengre perioder. Klær kan man vanligvis finne flere brukstilfeller for. Derfor kan vi komme til å se på en modell for utleie av utstyr i fremtiden. Når det gjelder second hand, setter vi snart i gang et pilotprosjekt for å teste det.

Men når alt dette er sagt, så finnes det ingen bedre måte å bruke et produkt på, enn at den første personen som kjøper produktet også bruker det i hele produktets potensielle levetid. Second hand og utleie kan være et alternativ når dette ikke er mulig eller rett og slett ikke skjer. 

Hvorfor presser dere på så mye for å selge mer?

Dette er et legitimt spørsmål. Produktene står for mer enn 60 % av utslippene våre. Så jo flere produkter vi selger, desto mer utslipp. Det er også en vanskelig sak for et selskap å håndtere. Vi lever i en markedsøkonomi, og vi må alle forholde oss til det på en eller annen måte. Slik vi ser det, er det viktigste at vi ikke skaper overforbruk.

Hvis vi skal være ute i naturen, så kreves det både klær, sko og utstyr. Men vi vil ikke at det skal konsumeres mer enn vi trenger. Hvis kampanjene våre fører til at vi tar salg fra konkurrentene våre, synes vi det er OK, men hvis det fører til overforbruk, så er det et problem. Det er ikke et problem hvis vi selger en vare billigere enn noen andre. Produktet blir ikke mer miljøbelastende fordi vi tar en lavere pris. Dette er som sagt et vanskelig spørsmål som vi har diskutert en del internt, ikke minst i markedsavdelingen vår. 

Hvilke produkter er best ut fra et miljø- og bærekraftsperspektiv?

Hvis vi begynner med klimaperspektivet, så er alle produkter belastende, og det viktigste vi kan gjøre for å redusere klimapåvirkningen, er å kjøpe ting av høy kvalitet og bruke produktene så lenge som mulig. Vi jobber for å redusere klimaavtrykket til virksomheten vår, men over 60 % av klimaavtrykket skjer i produksjonen av produktene, og derfor blir det svært viktig at produktene som produseres også faktisk blir brukt.

Vi har valgt å ikke lage vårt eget miljømerke eller vår egen miljøpåstand. I stedet er vi i ferd med å bygge opp en mulighet for deg som forbruker til å filtrere etter aspekter som vi tror er et bedre valg ut fra et miljøperspektiv. Det er tredjepartssertifiseringer og produksjonsmetoder. Disse finner du i butikken under filtreringsalternativene. 

Inneholder produktene deres farlige kjemikalier?

Kjemikalielovgivningen i EU (og Norge) er den strengeste i verden. Kanskje har du for eksempel hørt om REACH-forskriften som regulerer et stort antall kjemikalier.

Vi er medlemmer av kjemikaliegruppen som er en del av RISE. Ved hjelp av kjemikaliegruppen har vi utviklet en arbeidsmetode for å kontrollere bruken av kjemikalier i fremfor alt de produktene vi produserer under egne varemerker. Det innebærer kontraktskriving, informasjonsinnhenting, risikovurdering og testing.

For eksterne varemerker benytter vi oss hovedsakelig av kontraktskriving. Den europeiske kjemikalielovgivningen er grunnlaget for arbeidet vårt, deretter har vi i visse tilfeller gått litt lenger enn som så. Vi har laget en «svarteliste» over kjemikalier, materialer, produksjonsmetoder og produkter som vi ikke aksepterer. I tillegg til denne svartelisten har vi en «utfasingsliste» som i hovedsak består av materialer som vi ønsker å fase ut, men ikke har funnet et alternativ til. Til slutt har vi en liste over «foretrukne attributter». Det er tredjepartssertifiseringer og produksjonsmetoder vi tror kan gjøre en forskjell. Vi kommuniserer alle disse listene til leverandørene våre, og når det gjelder foretrukne attributter, gir vi også kundene våre muligheten til å filtrere etter disse i butikken.

Vi kan ikke med sikkerhet si at det ikke finnes noen farlige kjemikalier i produktene våre. Men vi legger omfattende ressurser på å unngå det. 

Vis flere

Kontakt & Mine sider

Hva er åpningstidene hos kundeservice?

Våre åpningstider på telefon er:
Mandag – Fredag 09:00-16:00
Telefonen er stengt for lunsj hver dag mellom 11.30 - 12.00

Du når oss på tlf. 22 83 86 00.

Du kan alltid finne svar på vanlige spørsmål på vår FAQ-side.

Det er selvsagt også mulig å kontakte vår kundeservice via e-post på [email protected].

Jeg finner ikke den informasjonen jeg trenger her - hvordan kontakter jeg dere?

Du kan kontakte oss både via e-post [email protected] og på telefon 22 83 86 00.

Hvordan logger jeg meg inn på Mine sider?

Du logger inn på Mine sider via user-icon.png -ikonet øverst til høyre eller via "Logg inn" nederst til høyre på nettstedet.

Prøver du å opprette en ny konto, men får beskjed om at e-posten allerede er opptatt?
Da har du sannsynligvis opprettet en konto når du la inn en bestilling hos oss. Hvis du ikke valgte et passord for kontoen din, velger du "Glemt passord" og følger instruksjonene. 

Hvordan melder jeg meg av nyhtesbrevet?

Nederst i alle våre nyhetsbrev finnes en link til "Avregistrering". Klikk inn på den og følg instruksjonene. 

Du kan også endre innstillingene dine via Mine sider.

Hvordan bekrefter jeg min konto?

Hvis du blir bedt om å bekrefte kontoen din når du vil logge på Mine sider, skal du ha mottatt en e-post fra oss.

Hvis du ikke finner e-postbekreftelsen, sjekk søppelposten og kontakt kundeservice om problemet forblir.

Vis flere

Sortiment & kampanjer

Jeg ønsker ytterligere informasjon om et produkt, hvor henvender jeg meg?

Du får mer enn gjerne kontakte vår kundeservice, både på [email protected] eller på telefon 22 83 86 00.

Hva er Outnorth price?

Outnorth price er nøye utvalgte storselgere som vi kontinuerlig matcher mot markedet, for å kunne tilby deg så attraktive priser som mulig.

Prisene og hvilke produkter som er inkludert oppdateres regelmessig og er som standard unntatt fra alle våre kampanjer.

Jeg lurer på størrelsen på et produkt jeg tenker å kjøpe - hva gjør jeg?

De aller fleste produkter, som det är forskjellige størrelser på, har en lenk som heter ”Størrelseguide” som ligger under de forskjellige størrelsevalgene.

Finner du ikke denne kan du kontakte kundeservice.

Vis flere

Retur & Reklamasjon

Jeg mangler min returfølgeseddel, hva gjør jeg?

Sammen med alle bestillinger, sender vi med en returfølgeseddel og en returfraktseddel. Vi beklager hvis dette ikke lå i pakken din.

Hvis du ikke har returfølgeseddelen som skal ligge i pakken, kan du laste den ned her.

Det gjør det lettere for oss når du bruker denne til alle typer returer. Returfølgeseddelen inneholder også informasjon om hvordan du returnerer.

Alternativt kan du skrive på et "vanlig" papir selv, men husk å oppgi ordrenummeret.

Mangler du også returfraktseddelen din som du skal feste på utsiden av pakken for kostnadsfri retur?
Kontakt kundeservice for å få en ny. Husk å oppgi ordrenummeret ditt når du kontakter kundeservice.

Hvordan gjør jeg for å angre/returnere et produkt?

Du får en returfraktseddel og en returfølgeseddel vedlagt i bestillingen.

Du fyller ut returfølgeseddelen, legger den og produktet/produktene i en eske, klistrer returfraktseddelen på pakken og leverer den inn på postkontoret.

Hvis du ikke har din returfølgeseddel eller returfraktseddel så finner du informasjon her eller trykk på overskriften Retur & reklamasjon for å finne svar på flere vanlige spørsmål på temaet. 

Koster det noe å returnere en vare?

Nei, du har kostnadsfrie returer hos Outnorth.no når du bruker returfraktseddelen som du fikk sammen med bestillingen din.

Om du ikke har returfraktseddelen går det bra å kontakte vår kundeservice for å få en ny via e-post eller vanlig post.

Hvordan gjør jeg for å bytte et produkt?

Om du vil bytte et produkt legger du en ny bestilling på det du ønsker å bytte til.

Du returnerer produktet du ikke vil beholde gjennom å fylle i returfølgeseddelen og bruker den kostnadsfrie returfraktseddelen som du har fått sammen med ordren.

Dersom prisen har økt på bytteproduktet ditt, vennligst kontakt oss, så justerer vi den til samme pris som i ordren du har returnert.

Hvordan reklamerer jeg et produkt?

Send en e-post til vår kundeservice, med et bilde av varen du ønsker å reklamere på og en beskrivelse av hvordan produktet har blitt benyttet og hva som har inntruffet.

Når vi har mottatt informasjonen, kommer vi til å svare deg med hvordan vi går videre i saken.

Et produkt som returneres for reklamasjon skal være rengjort og fri for hundehår, leire og lignende. Om produktet ikke er rent når det kommer inn til oss, risikerer du at det returneres uten behandling.

Hvor lang tid tar en retur?

Vårt mål er at en retur skal behandles senest 10 virkedager etter at vi har mottatt den. Når returen er behandlet, sendes en bekreftelse per e-post.

Hvor lenge har jeg åpent kjøp?

Vi tilbyr totalt 30 dagers fri returrett, som består av 14 dagers angrerett og ytterligere 16 dagers utvidet åpent kjøp.* Dette beregnes fra den dagen du henter ut eller tar imot ordren din til du leverer forsendelsen i retur hos postombudet.

Mer informasjon om hvordan du returnerer finner du her.

*Utvidet åpent kjøp gjelder ikke bade-/undertøy. Utvidet åpent kjøp eller angrerett gjelder ikke spesialtilpassede varer, f.eks. ski som har borrede bindinger eller er steinslipte, eller bade- og undertøy som leveres i forseglet emballasje og som du har brutt forseglingen på.

For mer informasjon, se våre Salgsbetingelser.

Hva skjer med mitt gavekort/tilgodelapp ved en retur?

Har du benyttet et gavekort/tilgodelapp, så vil beløpet tilbakeføres til samme kode som du har mottatt tidligere. Samme kode kan dermed brukes igjen

Vis flere

Leveranse

Hva er leveringstiden deres?

Vi sender vanligvis bestillingen din i løpet av 1-3 virkedager.

Monterte produkter, f.eks. ski, sendes innen 7-10 virkedager fra ordredato.

Tiden for leveranse fra vårt lager til deg er avhengig av hvor i landet du bor.

Standardleveranse har beregnede leveringstider:

Sør-Norge: 3-5 virkedager
Nord-Norge (nord for sør-Troms): 6-7 virkedager.

Hvilke fraktalternativer finnes, og hva er kostnadene for frakt?

Vi sender alle pakker med standardleveranse til ditt nærmeste Bring postombud. Du har fri frakt på alle bestillinger over 999 kr.

For bestillinger med en lavere totalsum enn dette er fraktkostnaden 59 kr.

Finnes det noen butikk/lager hvor jeg kan hente bestillingen min, slik at det går raskere?

Nei, vi driver kun med netthandel og har ingen fysiske butikker i Norge. Alle varer sendes fra vårt lager.

Ber dere om ekstra fraktkostnader etter at ordren er sendt?

Vi eller Bring legger ikke til ekstra kostnader etter at du har lagt ordren din. Fraktkostnadene (om det finnes noen) finner du i ordrebekreftelsen.

Om du har fått tekstmelding/e-post om at du må betale ekstra for å få pakken din, er dette vanligvis falskt. Dessverre så sirkulerer det av og til svindel-e-postmeldinger og tekstmeldinger, der avsenderen påstår at denne er transportør av pakken din. Klikk ikke på linker om du er usikker på hva de er

Hvor kan jeg hente ut pakken min?

Pakken din sendes til det hentestedet som du valgte når du bestilte.

Dersom du ikke valgte noe hentested, vil den bli sendt til nærmeste hentested for Bring, ut i fra adressen din.

Hvordan kan jeg spore pakken min?

I forbindelse med at bestillingen din sendes fra vårt lager, vil du motta en leveringsbekreftelse som bekrefter att vi sendt din pakke.

Når transportøren mottat pakken seder de en E-post til deg med informasjon om sporing. 

Bestillingen min er sendt fra dere, men jeg har ikke mottatt noen hentemelding fra Bring?

Du kan spore pakken din ved hjelp av sporingsinformasjonen du mottar etter at bestillingen har blitt sendt fra oss.

Hvis du ser på sporingen att den ligger på hentestedet, kan du hente ut pakken ved hjelp av legitimasjon og kollinummeret på pakken.

Kontakt vår kundeservice om pakken blir sen eller stoppet opp under transport.

Leverer dere utenfor Norge?

Ja, vi leverer til store deler av verden. Du kan velge det aktuelle markedet nederst på nettstedet.

Hvis det ønskede landet ikke eksisterer med sitt flagg, kan du i kassen på Outnorth.com se om vi leverer til ditt land. 

Hvor lenge ligger pakken min på utleveringsstedet?

Pakken din ligger på utleveringsstedet i 2 uker. Etter dette blir den returnert til oss. Om du ikke henter ut pakken, da debiteres du 300 kr i gebyr for dette.

Min ordre har blitt skadet under leveransen - hva gjør jeg?

Du sier først og fremst ifra om dette når du henter ut pakken på postkontoret!

Det er også viktig at du tar et bilde av pakken og emballasjen, og at du kontakter vår kundeservice fortest mulig!

Vis flere

Betaling

Hvilke betalingsmåter kan jeg velge?

Via Klarna kan du velge Kortbetaling, faktura, delbetaling eller betale direkte.

Hvis du ikke kan fullføre kjøpet med ønsket betalingsmåte, selv med det angitte personnummer, ber vi deg om å kontakte Klarna.

Når du ikke vil oppgi personnummer, vil du kun få alternativ kortbetaling.

Må jeg betale en faktura om jeg skal returnere et produkt ?

Nei, dersom du har valgt faktura, bør du rapportere returen til Klarna i deres app.

Fakturaen din vil da bli pauset, inntil vi har behandlet returen din.

Når returen er behandlet krediteres fakturaen og en ny oppdatert faktura sendes ut til deg.

Hvis du ikke har appen og ønsker å utsette forfallsdatoen eller administrere fakturaen din ber vi deg om å vennligst kontakte Klarna på tlf. 21 01 89 91 eller se på kundeservice-siden deres: Klarnas kundeservice.

Er alle prisene på Outnorth.no inkludert moms, toll og avgifter?

Ja, alle priser på nettsiden vises inkl. Mva. og toll.

Totalkostnaden for ordren kommer frem i kassen og inkluderer ALLE gebyrer, porto og andre omkostninger forbundet med frakt, merverdiavgift og tollbehandling.

Kan jeg angi både en rabattkode og et gavekort/tilgodelapp ved betaling?

Naturligvis går det utmerket fint å angi både en rabattkode og et gavekort/tilgodelapp når du skal betale i kassen.

Angi og aktiver alltid én kode om gangen - først rabattkoden og klikk på "Aktivere". Det er derimot ikke mulig å legge til mer enn en rabattkode i samme bestilling, med mindre annet er oppgitt i rabattvilkårene.

Det samme gjelder også om du vil angi flere gavekort/tilgodelapper i en og samme bestilling - aktiver en kode om gangen.

Når debiteres mitt kort om jeg velger kortbetaling?

Når du legger inn bestillingen reserveres pengene på kortet ditt og blir siden trukket når vi sender bestillingen din til deg.

Jeg har et fakturaspørsmål, hva gjør jeg?

Dersom du har spørsmål vedrørende faktura, kontakt Klarna via deres telefon-app, eller logg deg inn på "Mine Sider" hos Klarna.

Du kan også chatte med dem eller ringe dem: Klarna kundeservice.

Hvor sikkert er det å betale med kredittkort hos Outnorth?

Når du skriver inn kortnummeret ditt befinner du deg på en kryptert side. Transaksjonen gjennomføres i samarbeid med DIBS, som er nordens ledende betalingsløsning og er PCI-seritifisert.

DIBS er et børsnotert firma og bruker 3D Secure-koblingen, som er utviklet av VISA og Mastercard.

Outnorth er også SSL-sertifisert, slik at du som kunde kan kjenne deg trygg på at ingen uvedkommende får tilgang til informasjonen som du legger inn på vår nettside.

Hvor er fakturaen min?

Fakturaen din mailes til den e-postadressen du oppgav når du la bestillingen din.

Den aktiveres i forbindelse med at bestillingen din blir sendt fra vårt lager.

Du kan også se fakturaen din inne på din Klarna-konto.

Hvordan benytter jeg mitt gavekort/verdibevis/tilgodelapp/rabattkupong?

Når du kommer til kassen, lengst opp på siden, så står det "Legg til rabattkode". Klikk deretter på "Aktivere".

Om koden er gyldig, vil rabatten trekkes fra på produktet/bestillingen.

Vis flere

Ordre

Kan jeg avbestille ordren?

Kontakt kundeservice på e-post eller telefon, så hjelper vi deg med dette, under forutsetning at bestillingen enda ikke er plukket, pakket eller sendt.

Er den sendt, må du hente ut pakken og returnere den til oss. Retuern er kostnadsfri og returdokument ligger i pakken. Dersom du ikke henter ut pakken du har bestillt, tilkommer det et gebyr på 300 kr.

Jeg har ikke fått noen ordrebekreftelse?

Det sendes alltid en ordrebekreftelse til den e-postadressen du oppgav ved bestillingen.

Dersom du ikke har mottatt en e-post, så har ikke bestillingen gått i gjennom, eller så har du oppgit feil e-postadresse.

Sjekk gjerne søppelmail osv. om e-posten kan ha havnet der.

Kontakt gjerne kundeservice om du kjenner deg usikker.

Hvorfor fungerer ikke rabattkoden min?

Kontroller om rabattkoden din er gyldig for kjøpet du ønsker å gjøre.

Du kan for eksempel sjekke om koden fortsatt er gyldig og om den gjelder for samtlige produkter/varemerker i bestillingen.

Dersom alt ser korrekt ut, i forhold til villkårene for rabattkoden, kan du gjerne kontakte vår kundeservice.

Kan jeg endre bestillingen min etter at jeg har fått ordrebekreftelse?

Endringer i din order er mulig hvis ordren ikke har kommet for langt i pakkeprosessen vår. 

Å fjerne et eller flere produkt(er), alternativt endre farge eller størrelse på produkt(er), kan være mulig. Kontakt vår kundeservice, så hjelper vi deg.

Det er dessverre ikke mulig å legge til produkter til bestillingen din. Du kan legge inn en ny bestilling med bare det nye produktet eller kontakte vår kundeservice og be oss om å kansellere den opprinnelige ordren. Du kan deretter legge inn en ny, fullstendig bestilling.

Kontakt kundeservice så hjelper vi deg om mulig. 

Hvordan kan jeg bestille som bedrift?

For øyeblikket har vi ikke mulighet til å håndtere bedriftsordrer. Dere kan selvfølgelig bestille som vanlig på nettsiden vår. Husk at man som mottaker må skrive inn navnet på den som skal hente/motta pakken. Firmanavn og eventuelt referansenummer som skal synes på kvitteringen, kan dere skrive i c/o-feltet.

Hvis dere trenger en kvittering som viser moms, kan dere ta kontakt med vår kundeservice via e-post på [email protected].

Jeg har oppgitt feil e-postadresse. Hvordan løser vi det?

Send en e-post til vår kundeservice med informasjon om hvilken konto eller order det gjelder så hjelper vi deg. 

Kan jeg kjøpe gavekort hos dere?

Selvsagt kan du det! Du finner våre gavekort ved å besøke produktet Gavekort, der du selv velger beløp, mottakernavn og en personlig melding til mottakeren.

Du kan også søke etter "gavekort" i søkefeltet for produkter.

Kan jeg la være å hente ut bestillingen min?

Dersom du angrer kjøpet, bør du hente ut pakken og returnere den til oss med returdokumentene som kommer med i pakken.

Dersom du ikke henter ut pakken du har bestillt, tilkommer det et gebyr på 300 kr.

Vis flere

Ønsker du komme i kontakt med oss?

Vår kundeservice hjelper deg gjerne med spørsmål du ikke finner svaret på selv.

E-post

Ønsker du kommer i kontakt med oss via e-post kan ta kontakt med oss på [email protected].

Hvis spørsmålet ditt gjelder en bestilling du har hos oss må du huske på å inkludere ordrenummeret ditt i e-posten.

Telefon

  • Ring 22 83 86 00

  • Åpningstider
    Mandag - Fredag 09.00 - 16.00
    Telefonen er stengt for lunsj hver dag mellom 11.30 - 12.00
Du surfer akkurat nå i privat modus (inkognito) og da lagres ikke dine personlige favoritter. For å kunne bruke denne funksjonen må du gå ut av privat modus og besøke vår side på nytt. Lukk!